Lars Rasmusson

   Professor

   MD

Lars Rasmusson, MD, Professor i maxillofacialkirurgi, specialistkompetent läkare och tandläkare

 

Käkkirurgi (maxillofacialkirurgi) är den kirurgiska disciplin som diagnostiserar och behandlar sjukdomar och defekter i munhålan, käkarna, ansiktet och angränsande områden.

Götaplatskliniken, Göteborg

Geijersgatan 7B

411 34 Göteborg

031-166718

Artistic Plastic Surgery (APS)

Carlanderska sjukhuset

Carlanderplatsen

405 45 Göteborg

031-146060

Varbergs Implantatcentrum

Prästgatan 20

432 44 Varberg

0340-177 20

 

 

Verksam som professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, adjungerad professor Universitetssjukhuset Linköping, Registerhållare för Nationella registret för ortognatkirurgi, NROK, samt vid:

Medlem i:

Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi (ordf), Svenska Läkaresällskapet.

Sveriges läkarförbund.

Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons.

European Association of Cranio-maxillofacial surgery.

 

 

Lars Rasmusson

 

Lars

Rasmusson